Egyházhoz kerülhet a Száraznád iskola? – A KLIK-nél bármi jobb?

Hiányos kerületi költségvetés: “jobb híján…”
március 10, 2016
Zajvédő fal épül az M3-as bevezetőjénél
április 2, 2016

Miközben egy ország tiltakozik a KLIK vezérelte magyar oktatási rendszer ellen, egy kerületi iskola az elképzelések szerint kikerül a „szorongató kezek” alól, és egyházi tanintézményként működik tovább.

Az idei év eddig a tanárok és a diákok tüntetéseiről szól, a hangos és látványos demonstrációkkal jelzik, hogy már nem bírják a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) fojtogatását. Kezdődött ugye a miskolci Herman Ottó Gimnázium kiáltványával és a hozzá csatlakozó budapesti Teleki Blanka Gimnázium fellépésével, ami együtt egy jelentős, Kossuth téri megmozdulássá vált, majd folytatódott a február 29-i, a szülők által szervezett „Nem leszek suliban” elnevezésű tiltakozó akciójával.

Közben az is látszik, hogy azoktól a szakképző iskoláktól, amelyek 2015 nyarától már nem a KLIK-hez, hanem a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz – mint új fenntartóhoz – kerültek át, nem ömlik a panasz, nem küzdenek olyan napi krétagondokkal, erőszakos ellenőrzésekkel, mint a klebelsberges tanintézmények.

Egy újpalotai iskolával is megeshet az a szerencse, hogy új „gazdához” kerülhet. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága ugyanis február elején megkereste a XV. kerületi önkormányzatot, hogy a KLIK által fenntartott Száraznád Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolát egyházi fenntartásba kívánják venni, és az intézmény jelenleg meglévő tevékenységének megtartása mellett – kivéve az utazó gyógypedagógiai ellátást – a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola telephelyeként nyolcosztályos általános iskola indítását tervezik.
A képviselő-testület a március 1-i ülésén támogatta, hogy a Száraznád iskola épületegyüttese 99 évre ingyenes használatba az egyházmegyéhez kerüljön, azzal a feltétellel, hogy ha valamely tanár vagy diák nem kíván az új fenntartó fennhatósága alatt dolgozni vagy tanulni, akkor a KLIK gondoskodjon az állami iskolákba való elhelyezésükről.

Móricz Eszter köznevelési bizottsági elnök véleménye szerint, mivel a jelenlegi KLIK-es oktatási rendszer életképtelen, bármelyik másik újonnan belépő fenntartóval csak jobb sora lehet a Száraznád iskolának, a pedagógusoknak és a tanulóknak.

A XV. kerületi szocialisták és a párt önkormányzati képviselői szerint az Nemzeti Együttműködés Rendszerének oktatási rendszere csődöt mondott. A KLIK alkalmatlan a neki szánt feladat ellátására, ezért meg kell szüntetni. Egyetértenek azzal is, hogy a törvények megváltoztatásával és a források egyidejű biztosításával az iskolák működtetését vissza kell adni az önkormányzatoknak.
Tekintettel az oktatás jelenlegi helyzetére, a kormányzat láthatóan halogató taktikájára és a toldozó-foltozó kiigazításaira, nem emelnek a szocialisták kifogást az ellen, hogy a Száraznád utcai iskola működtetését a katolikus egyház átvegye. Ugyanakkor elvárják, hogy az átadás szabályszerűen történjen, az egyházzal kötött megállapodás adjon hosszú távú garanciát a színvonalas oktatásra, a pedagógusok foglalkoztatására, a használatra átadott önkormányzati tulajdon megóvására, fejlesztésére és rendeltetésszerű használatára. Az oktatási-nevelési teendők ellátásában ne legyen megkülönböztetés a gyermekeket beírató szülők világnézete, vallási-egyházi hovatartozásuk alapján.